Doradztwo, konsultacje, ekspertyzy.

„Problemy zostały stworzone przez człowieka, dlatego człowiek może je rozwiązać bo człowiek może być tak wielki jak zechce” – J. F. Kennedy

Nieustanne nowelizacje przepisów powodują, że wielu Przedsiębiorców napotyka trudności m.in. przy: restrukturyzacji firmy, wycenie majątku, rozliczeniach z budżetem, wypełnianiu deklaracji, sporządzaniu rozliczeń pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą stąd proponujemy swoje usługi, które pozwolą uniknąć pomyłek, wątpliwości i nieprzyjemnych skutków popełnionych błędów. J. Antoszkiewicz twierdzi bardzo ogólnie, że doradztwo „stanowi dziedzinę praktyki gospodarczej, której celem jest dokonywanie usprawnień, a zatem kształtowanie przyszłości”.
W ujęciu procesowym, doradztwo nie jest aktem jednorazowej konsultacji i werdyktu wydanego przez eksperta, lecz ciągiem zdarzeń animowanych i koordynowanych przez konsultanta.

Przykładowo można przedstawić następujące definicje określające doradztwo jako:
– „proces zmian w zarządzaniu doprowadzający organizację na wyższy poziom funkcjonowania” – P. Levisa,
– „proces interakcyjny zachodzący między doradcą a klientem, który jest ukierunkowany na wywarcie wpływu na zachowanie klienta w celu rozwiązania określonego problemu; usługa ta powinna być oferowana na rynku przez osoby zewnętrzne, niezależne, w sposób zindywidualizowany zorientowany problemowo, w oparciu o swobodny wybór doradcy przez klienta” – H. R. Stutza,
– „usługa świadczona przez niezależną i wykwalifikowaną osobę lub osoby w zakresie: rozpoznania i badania problemów dotyczących polityki, organizacji, procedur i metod; zalecenia podjęcia stosownego działania oraz udzielanie pomocy we wdrożeniu tych zaleceń” – według Institute of Management Consults (Wielka Brytania);
– „fachowa, szeroka i specyficzna ekspertyza, do wykonania której doradcy używają swych umiejętności, by pomóc swym zleceniodawcom rozwiązać problemy w zarządzaniu, a także biorą udział w procesie planowania i określania celów i perspektyw danej organizacji” – według American Institute of Certifield Public Accounts (CPA);

W pełni akceptujemy ww. definicje i taki właśnie model współpracy oferujemy i zapraszamy do korzystania z naszej wiedzy, doświadczenia i umiejętności. A więc oferujemy usługi doradcze mające na celu poprawę efektywności działania przedsiębiorstw oraz jego stały rozwój. Rozwiązujemy bieżące problemy dotyczące zarządzania na poziomie strategicznym i operacyjnym.
Udzielamy pomocy merytorycznej z zakresu prawa podatkowego i finansowego związanego z prowadzoną działalnością z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb naszego klienta.
Dokonujemy wyceny przedsiębiorstw w celu przekształcenia itp.
Nasi pracownicy zawsze znajdą czas na wspólne przedyskutowanie problemu i jego skuteczne, efektywne rozwiązanie.