Usługi

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW KSIĘGOWYCH i PODATKOWYCH

„Kiedy dokładnie przyjrzymy się temu „co w trawie piszczy” nie trzeba wymyślać żadnych bajek, baśni czy niesamowitych odpowiedzi” – ks. J. Twardowski

W naszej pracy nie ograniczamy się wyłącznie do oceny prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzonych sprawozdań finansowych. W trakcie wykonywania usługi przywiązujemy również dużą wagę do oceny organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Chętnie podejmujemy dyskusje dotyczące problemów związanych z prawem bilansowym i podatkowym.
Duże doświadczenie oraz zatrudnianie wysoko kwalifikowanych biegłych rewidentów i specjalistów ds. finansów i rachunkowości pozwala nam oferować usługi na wysokim poziomie.

Świadczymy usługi w zakresie:

 • Badanie sprawozdań finansowych, jako działalność podstawową.
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych.
 • Wykonywanie analiz i ekspertyz dotyczących zagadnień rachunkowości, finansów, analizy i wyceny majątku.
 • Usługi określone Kodeksem Spółek Handlowych, polegające na przeprowadzeniu badania określonych planów, wycen lub innych dokumentów zastrzeżone do kompetencji biegłych rewidentów.
 • Opracowywanie dokumentacji wewnętrznej, obejmującej m.in. zakładowe plany kont wraz z komentarzem, instrukcje obiegu dowodów księgowych, inwentaryzacji i kontroli wewnętrznej.
 • Doradztwo i konsultacje ( w tym indywidualne) ustne i pisemne w ramach stałych (wieloletnich) umów jak też doraźnych zapytań.
 • Przeglądy okresowe ksiąg rachunkowych według indywidualnych zleceń naszego kontrahenta.
 • Audyty w zakresie wykorzystania środków unijnych.
 • Opracowywanie dokumentacji podatkowej transakcji i innych zdarzeń z podmiotami powiązanymi i z podmiotami z rajów podatkowych.
 • Opracowywanie biznesplanów oraz studiów wykonalności założeń inwestycyjnych.
 • Koordynacja prac związanych z wdrażaniem systemu zintegrowanego SAP.