Zespół

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW KSIĘGOWYCH i PODATKOWYCH

„Miłego zaskoczenia, kiedy zobaczysz, jak wielu ludzi może Ci pomóc dojść tam dokąd zmierzasz” – K. E. Buchman

Do realizacji zadań Spółka zatrudnia w ramach umowy o pracę 10 osób w tym 5 biegłych rewidentów, a w ramach umów cywilnoprawnych około 40 biegłych rewidentów współpracujących od wielu lat. W Spółce przyszli biegli rewidenci odbywają swoje aplikacje. Dotychczas aplikacje te ukończyło 60 biegłych rewidentów. Uczniowie szkól wyższych odbywają cyklicznie praktyki studenckie w zakresie rachunkowości skupiając się na pozyskiwaniu umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych z wykorzystaniem posiadanej wiedzy teoretycznej.

Poszukujemy osób zainteresowanych podjęciem pracy w charakterze aplikanta czy asystenta biegłego rewidenta. Jeśli jesteś kreatywny, interesujesz się finansami, sprawozdawczością finansową, rachunkowością i widzisz swoją przyszłość związaną z zawodem biegłego rewidenta – zapraszamy…

Realizowane przez biegłego rewidenta lub pod nadzorem biegłego rewidenta prace rewizyjne, usługi atestacyjne lub pokrewne podlegają również weryfikacji. Weryfikacja dokonywana jest przez innego biegłego rewidenta lub pracownika specjalistę, nie zaangażowanego w badanie sprawozdania finansowego.

Skład Zarządu Spółki:

Danuta Chmielewska – Prezes Zarządu (więcej> PIBR Krajowa Komisja Rewizyjna)
Alicja Stupak – Lisowska – Członek Zarządu