STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW KSIĘGOWYCH
i
PODATKOWYCH

Jesteśmy jedną z większych firm audytorskich w kraju.

Od początku istnienia świadczymy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego i finansowego.

Stowarzyszenie Ekspertów Księgowych i Podatkowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona 05.01.1990r.
Jesteśmy jedną z większych firm audytorskich w kraju. Od początku istnienia świadczymy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego i finansowego.
Spółka nasza jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku pod numerem KRS 0000078725, z kapitałem zakładowym wynoszącym 150.800 zł. Legitymuje się numerami REGON – 008501032 i NIP – 5840152602. Posiadamy uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wszystkich podmiotów i zostaliśmy wpisani na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 519. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszystkich świadczonych i oferowanych przez nas usług.

Misją spółki  jest świadczenie wysokiej jakości usług z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego klienta bazując na doświadczeniu i wysokich kwalifikacjach ich wykonawców.

W jej realizacji Spółka stosuje zasady uczciwości, profesjonalizmu oraz niezależności, jak również wzajemnego dzielenia się umiejętnościami i wiedzą. Nieustannie doskonalimy wiedzę i podnosimy umiejętności wykorzystując nowoczesne narzędzia i technologie. Poważnie i odpowiedzialnie traktujemy swoją pracę i zawsze jesteśmy gotowi podjąć się trudnych wyzwań.

Dbając o dobrą reputację firmy a zwłaszcza wysoki, profesjonalny poziom świadczonych usług istotną uwagę poświęcamy:
 • przygotowaniom Spółki do stosowania międzynarodowych standardów badania,
 • skuteczności funkcjonowania zasad wewnętrznej kontroli jakości,
 • zagadnieniom świadczonych usług omawiając na bieżąco sposoby i efekty realizowanych zleceń,
 • doposażeniu stanowisk pracy m.in. w sprzęt komputerowy oraz oprogramowania spełniające aktualne potrzeby.

Rekomendacje

Informujemy, że na przestrzeni naszej działalności zbadaliśmy ok. 2 tysięcy sprawozdań finansowych następujących  działów gospodarki:
 • sektor stoczniowy i projektowy,
 • służba zdrowia,
 • produkcja, handel i usługi,
 • spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,
 • transport krajowy i międzynarodowy,
 • gospodarka morska,
 • budownictwo,
 • podmioty dysponujące środkami publicznymi oraz jednostki samorządu terytorialnego.